Singroove Loop Vivace

สวัสดีครับ  Singroove คือ การเคลื่อนไหวตามจังหวะรูปแบบหนึ่ง  หวังว่าทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมจะได้รับข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ไปใช้พัฒนาความรู้ความเข้าใจทางดนตรีสากล และมีรอยยิ้มแห่งความสุขนะครับ


Music band วงดนตรีสากล

การเล่นดนตรีสากลแบบรวมกันหลายๆเครื่องหรือหลายๆคน เอกลักษณ์เฉพาะเครื่องทำให้เกิดสีสันของเสียงเพลง มีความไพเราะ มีความสนุนสนาน  การร่วมวงดนตรีสากลจึงมีหลากหลายประเภท

Instrument เครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิด ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

Course music รายวิชา

เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับดนตรีสากลทั้งหมด เป็นเนื้อหาที่อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Music theory ทฤษฎีดนตรีสากล

การอ่านโน้ตสากล  เครื่องหมายต่างๆ  ขั้นคู่  คอร์ด  เป็นพื้นฐานในการเล่นดนตรีสากล